Enerji Kaynakları

Teknoloji Haberleri Tekno Fare 2.570 kez okundu.

Enerji bir toplum için belirli bir dönemden sonra en büyük ihtiyaç ve sahip olunması halinde de en büyük güç olmuştur. Dünyanın tarihsel gelişimi içindeki özellikle yönetimsel şekillenmesinde enerji kaynakları hep ön planda olmuştur. Bu kaynakların keşfi ve üzerinde yapılan çalışmalardan sonra tükenebilecekleri süre kısacası rezerv bu şekillenmenin de yöntemini belirlemiştir. Dünya üzerinde hemen her ülkede farklı bir enerji kaynağı veya rezervi mevcuttur. Ancak günümüzün en önemli enerji kaynakları petrol, doğalgaz ve su, bulundukları coğrafyanın her türlü kaderinin çizilmesinde ana etkendir. Enerji kaynakları içinde son dönemde yükselen değer olarak Yenilenebilir Enerji Kaynakları ön plana çıkmaktadır.

Enerjinin varlığı hayatın idamesinden ve ekonomik gücün canlılığına kadar ve bir ülke veya bir devlet olarak var olmanın da önemli bir nedenidir. Enerji kaynakları belli bir bölgede belli bir süre yetecek halde bulundukları durumlarda rezervin bitecek olması nedeni ile büyük bir mücadele konusu olurlar. Enerji kaynağının bir gün bitecek olması, üstelik o günün dünyanın yaşı göz önüne alındığında an meselesi olması toplumlar arası gerginliklerin ve bu aşamada gelecek projeksiyonlar için yeni enerji kaynaklarının araştırılmasının fitilini ateşleyen başlıca unsurdur. Gerek bilimsel çalışmalar gerekse devlet politikaları kaynağı tükenmeyecek ve verimli kullanılabilecek enerjilerden nasıl yararlanılabileceği üzerine büyük projeler üretmektedir. Bu noktada Yenilenebilir Enerji Kaynakları grubunda yer alan enerji türleri ön plana çıkmaktadır. Modern dünyanın en hızlı tükettiği petrol, doğalgaz gibi enerji kaynaklarının yerini alabilecek ve kaynak bakımından tükenmesi dünyanın sonu ile entegre olmuş enerjiler hakkında her geçen gün yeni araştırma sonuçları ortaya çıkmakta ve bazı ülkeler son derece aktif bir biçimde bu enerji kaynaklarını kullanmaktadır. Başta güneş enerjisi olmak üzere, rüzgar ve jeotermal kaynaklar ve su enerji kaynağı olarak, hızla gündeme gelmektedir. Bunun dışında hidrojen kaynaklı enerji üretimi ya da biyolojik bakımdan enerji üretebilecek mekanizmaların değerlendirilmesi gibi çok daha önemli ve kesintisiz enerji kaynakları da aynı araştırmanın konusu olarak dünyanın gündemindedir. Ülkemizde gerek güneş gerekse rüzgar bakımından son derece güçlü bölgeler mevcuttur. Yine su konusunda ülkemizdeki mevcut kaynaklar yine belli bir coğrafyadaki güncel olaylarında sebepleri arasında yer almaktadır. Türkiye geneline coğrafi açıdan bakıldığında, bu tip enerjiler bakımından zenginliği çok rahat tespit edilebilir. Fosil yakıt kapsamındaki petrol vb yakıtların son hızla tüketiliyor olması ve oluşma süreçlerinin oldukça uzun yıllar alması irdelendiğinde, başta güneş ve rüzgar olmak üzere her daim var olan bu enerji kaynaklarının önemi kendiliğinden zuhur edecektir.

Ülkemizin de, dünyadaki enerji politikalarında son derece önemli bir yer tutan Yenilenebilir Enerji Kaynakları üzerinde acilen ciddi projeler üretmesi ve özellikle dışa bağımlı bir enerji ülkesi olmamızın önüne bu sayede geçilebileceğinin bilincine varması gerekir.

Sosyal Ağlarda Paylaş

{Tekno Fare}

Teknoloji Faresi
Önceki yazıyı okuyun:
En Değerli Markalar Listesi

Her yıl olduğu gibi bu yılda Interbrand tarafından marka değerlendirilmesi yapıldı. Gıda,otomotiv,gıda,teknoloji gibi sektörlerin yer aldığı listede Apple birinci sırada...

Kapat